loader image
Skip links

Sigillum

Wroclaw Travel Service jest Partnerem Centrum Usług Zaufania Sigillum.

W ofercie znajdują się:

– certyfikaty kwalifikowane,

– certyfikaty niekwalifikowane,

– kwalifikowane znaczniki czasu,

– kwalifikowane certyfikaty pieczęci elektronicznej,

– komponenty techniczne: karty i czytniki,

Zastosowania podpis elektronicznego: https://sigillum.pl/e-podpis