loader image
Skip links

Sigillum

Wroclaw Travel Service jest Partnerem Centrum Usług Zaufania Sigillum.

W ofercie znajdują się:

– certyfikaty kwalifikowane,

– certyfikaty niekwalifikowane,

– kwalifikowane znaczniki czasu,

– kwalifikowane certyfikaty pieczęci elektronicznej,

– komponenty techniczne: karty i czytniki,

Zastosowania podpis elektronicznego:

ZUS PUE

E-DEKLARACJE

Budownictwo

E-AKTA

GIIF

e-URZĄD

JEDZ

PZP

JPK

KRS

PIIB

 

Zarejestruj się na stronie sigillum.pl, podaj niezbędne dane firmowe i personalne, wybierz Punkt Rejestracji  w Dobroszycach i umów się na wizytę z Inspektorem, potwierdź swoją tożsamość, podpisz umowę i odbierz swój podpis elektroniczny.